Samorzadowscy debatują z młodzierzą Drukuj
Wpisany przez Artur Krzyża   
środa, 27 września 2017 07:46

Samorządowcy regionu opolskiego debatują z młodzieżą

21 września 2017r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyła się debata pod hasłem ,,Młodzież naszego Regionu - teraźniejszość i przyszłość” zorganizowana przez zdzieszowicką młodzież skupioną wokół Młodzieżowej Rady Miejskiej i Wojewódzkiego Forum Młodzieżowego powołanego przy Marszałku Województwa Opolskiego. Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowani przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Samorządu Uczniowskiego: Kacpra Mackiewicza (2B), Katarzynę Sajdych (3E), Martynę Bochen (3E), Piotra Czecha (3B), Bartosza Górę (3B) i Oliwię Szwinge (3B) dyskutowali z przedstawicielami władz i instytucji samorządowych o potrzebach młodych ludzi w zakresie polityki młodzieżowej. Debata była także okazją do przedstawienia oczekiwań i rekomendacji dotyczących dalszych działań Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz omówienia sposobów rozwijania współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a środowiskami młodzieżowymi. Zaproszeni Samorządowcy oraz środowiska młodzieżowe zgodnie podkreślali ważną rolę młodych ludzi w kreowaniu rzeczywistości politycznej.

Opiekun: Elżbieta Gasz

 

więcej informacji na  http://zdzieszowice.pl/10823/4366/samorzadowcy-regionu-opolskiego-debatuja-z-mlodzieza.html